Γέφυρα – Διαδρομή


Η γέφυρα εννοεί τη μετάβαση. Τα ενδιάμεσα κενά υποδεικνύουν την ασυνέχεια που προκαλείται, ως οι συνδετικοί κρίκοι της διεκδικούμενης συνέχειας, στην οποία η εργασία παραπέμπει. Το έργο συμπεριφέρεται ως ένα σύστημα επικοινωνιών μεταβλητών διαστάσεων: είναι ανοιχτά περάσματα προς όλες τις κατευθύνσεις που προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες.


Γέφυρα - Διαδρομή, 75x130x15 εκ., 2007
Bridge - Route, 75x130x15 cm, 2007