Σπορά, 120x65x50 εκ., 2016
Seed, 120x65x50 cm, 2016

''Η πόλη δεν είναι ένα δέντρο'' 
Σχέδιο για το μανιφέστο της έκθεσης, 2016.
''The city is not a tree'' 
Design of the exhibition's manifesto, 2016.